Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Rekordy


Aktualne Rekordy Polski
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2020 - dodano linki do trzech rekordów Agnieszki Kalskiej: 180m DYBF, 185m DYNF i 7:09 STA


1. Od pocz?tku 2019 roku AIDA wprowadzi?a rozró?nienie mi?dzy dynamik? w monop?etwie (oznaczan? dalej DYN), a t? sam? dyscyplin? p?ywan? stylem no?ycowym w p?etwach podwójnych. Podobnie sta?o si? ze sta?ym balastem. Dlatego od tego czasu, równie? w historii rekordów Polski pojawi?y si? dwie nowe dyscypliny (DYNF i CWTF), które uwzgl?dnione zosta?y na li?cie aktualnych rekordów Polski, jak równie? w historii rekordów.

2. Pod koniec 2018 po raz pierwszy Polak - Mateusz Malina wystartowa? w zawodach CMAS, a w roku 2019 Polska Federacja Freedivingu sta?a si? cz?onkiem CMAS. Dlatego od tego czasu w rekordach Polski (oraz w historii rekordów) pojawia si? rozró?nienie na rekordy AIDA i rekordy CMAS. Ta informacja podana jest przy ka?dym z rekordów. Je?li jej nie ma, to oznacza, ?e rekord by? ustanowiony w czasach, kiedy SFP nie by?o jeszcze cz?onkiem AIDA (ani CMAS) i w zwi?zku z tym nie by? on ratyfikowany przez ?adn? z tych organizacji.

3. Na zawodach X Pucharu ?l?ska w Rybniku w grudniu roku 2019 kto? (niestety nie pami?tam kto) rzuci? pomys?, by na stronie SFP zamieszcza? linki do nagra? rekordów Polski. Podchwyci?em t? my?l i zamierzam lokowa? linki w historii rekordów prowadzonej przeze mnie. Z pewno?ci? uzupe?nienie jej zajmie mi sporo czasu, a do niektórych rekordów w ogóle nie uda mi si? dotrze?, ale mam nadziej?, ?e przynajmniej niektóre z rekordowych osi?gni?? b?dzie mo?na ?atwiej odnale?? i przypomnie? je sobie, klikaj?c w odpowiedni link. B?d? bardzo wdzi?czny za posy?anie brakuj?cych linków.

M??czy?ni:

STA (statyka): 9:35, Mateusz Malina, 07.12.2019, X Barburkowy Puchar Polski we Freedivingu, Rybnik, AIDA
STA (statyka): 8:50, Mateusz Malina, 20.06.2019, 2019 CMAS EUROPEAN CHAMPIONSHIP, Stambu?, CMAS
DYN (dynamika): 300m, Mateusz Malina, 03.07.2016, AIDA Pool World Championships 2016, Turku; AIDA REKORD ?WIATA AIDA
DYN (dynamika): 316,53m, Mateusz Malina, 22.06.2019, CMAS Freediving Indoor European Championship, Stambu?; CMAS, REKORD ?WIATA CMAS
DYNF (dynamika w p?etwach podwójnych): 250m Mateusz Malina, 13.10.2019, Hydro Dynamic 2019, Wiede?, AIDA, REKORD ?WIATA AIDA
DNF (dynamika bez p?etw): 244m, Mateusz Malina, 02.07.2016, AIDA Pool World Championships 2016, Turku; AIDA, REKORD ?WIATA AIDA

CWT (sta?y balast): 101m, Mateusz Malina, 13.09.2019, AIDA World Championship 2019, Villefranche Sur Mer, AIDA
CWTF (sta?y balast w p?etwach podwójnych): 60m, Marcin Baranowski 16.08.2019, Zawody Krystalicznej Wody, Ha?cza 2019, AIDA
CNF (sta?y balast bez p?etw): 83m, Mateusz Malina, 28.11.2013, Little Blue Hole Copetition 2013, AIDA
FIM (Free Immersion): 113m, Mateusz Malina, 27.11.2014, Vertical Blue 2014, AIDA
VWT (zmienny balast): 70m, Piotr Wawer, 15.08.2007, Obóz Ha?cza 2007
NLT (No Limits): 80m, Robert Cetler, 15.08.2007, Obóz Ha?cza 2007

Kobiety:

STA (statyka): 7:09, Agnieszka Kalska, 22.06.2019, Basenowe Mistrzostwa Polski we Freedivingu 2019, Szczecin, AIDA
DYN (dynamika): 257m, Magdalena-Solich-Talanda, 13.10.2019, Hydro Dynamic 2019, Wiede?; AIDA, REKORD ?WIATA AIDA
DYNF (dynamika w p?etwach podwójnych): 200m, Magdalena Solich-Talanda , 06.12.2019, X Barburkowy Puchar Polski we Freedivingu, Rybnik, AIDA
DNF (dynamika bez p?etw): 200m, Magdalena Solich-Talanda, 01.07.2017, Mazovia Minicomp 2018, AIDA, ?omianki; Wynik lepszy od osi?gni?tego przez Magd? w dniu 01.07.2017 w Opolu - 191 metrów, który jest oficjalnym REKORDEM ?WIATA AIDA. 200m z ?omianek nie jest rekordem ?wiata, bo zawody Mazowia Minicomp nie posiada?y statusu World Record Status
DNF (dynamika bez p?etw): 196,95m, Julia Kozerska, 19.06.2019, 2019 CMAS EUROPEAN CHAMPIONSHIP, Stambu?, CMAS, REKORD ?WIATA CMAS

CWT (sta?y balast): 101m, Agata Bogusz, 13.10.2019, Calm Zone Oktoberfest, Kalamata, AIDA
CWTF (sta?y balsat w p?etwach podwójnych): 52m, Maja Wi?niewska, 27.07.2019, Blueocean Freedivers Depth Comp, Dahab, AIDA
CNF (sta?y balast bez p?etw): 46m, Agata Bogusz, 28.07.2017, Freedive Panglao July Minicomp, (Panglao) Filipiny, AIDA
FIM (Free Immersion): 66m, Agata Bogusz, 01.05.2016, Freedive Panglao Depth Challenge 2016, (Panglao) Filipiny, AIDA
FIM (Free Immersion): 60m, Emilia Bia?a, 05.10.2019, Baska Freediving World Cup, Kas (Turcja), CMAS
VWT (zmienny balast): ---
NLT (No Limits): ---


Je?li chcesz ?ci?gn?? histori? rekordów Polski w formacie pliku Excel kliknij tutaj


Rekordy ?wiata
- wg zasad AIDA znajdziesz na stronie ADIA - International
- wg zasad CMAS znajdziesz na stronie CMAS


Wygenerowano w sekund: 0.00
1,899,389 Unikalnych wizyt