Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Polityka prywatno?ci - RODO

Przetwarzanie danych osobowych - obowi?zek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, i?:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NITAS - Tomasz Nitka z siedzib? przy ul. Albatrosów 8/27, 05-500 Piaseczno
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b?d? wy??cznie w celu:
• niezb?dnym do realizacji us?ug szkole? nurkowych i szkole? z zakresu pierwszej pomocy, ?wiadczonych przez NITAS - Tomasz Nitka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
• przesy?ania ofert marketingowych (w przypadku wyra?enia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
• niezb?dnym do skontaktowania si? lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej (E-mail, czat, SMS, telefon).
• niezb?dnym do certyfikacji zwi?zanej z prowadzonymi szkoleniami zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych b?d?:
• podmioty wspó?pracuj?ce z NITAS - Tomasz Nitka, w zwi?zku ze ?wiadczeniem us?ug szkole? nurkowych i szkole? z zakresu pierwszej pomocy oraz w zwi?zku z certyfikacj?.
• organy pa?stwowe, którym udost?pnienie danych osobowych reguluj? oddzielne przepisy prawa.
4. Pana/Pani dane osobowe nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego ani ?adnej organizacji mi?dzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe b?d? przechowywane:
• przez okres 6 lat, w przypadku skorzystania z oferty szkole? oferowanych przez NITAS – Tomasz Nitka, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowo?ci, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej.
• do czasu odwo?ania zgody, w przypadku wyra?enia zgód marketingowych.
• do momentu udzielenia wyczerpuj?cej odpowiedzi, w przypadku zapytania przes?anego drog? elektroniczn?.
• od 2 lat w celach roszczeniowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, i? przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotycz?cych narusza przepisy ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Pani? danych osobowych jest warunkiem ?wiadczenia us?ug przez NITAS – Tomasz Nitka. Konsekwencj? niepodania danych osobowych b?dzie brak mo?liwo?ci ?wiadczenia us?ug.
9. Pana/Pani dane osobowe nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie b?d? te? poddawane procesowi profilowania.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,899,400 Unikalnych wizyt