Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

O sobie

W latach studenckich wspina?em si? z lin? w Tatrach i Alpach, ale po sko?czeniu studiów i wyj?ciu z wojska na wiele lat zaprzesta?em uprawiania jakichkolwiek sportów. Dopiero w wieku trzydziestu kilku lat, si?? wyci?gni?ty przez ?on? Dorot? na basen, jako tako opanowa?em umiej?tno?? p?ywania. W tamtych latach po raz pierwszy zobaczy?em „Wielki B??kit” Luca Bensona. Film zafascynowa? mnie, ale chwilowo nie sk?oni? do niczego wi?cej poza p?ywaniem pod wod? na basenie. Nie mia?em w tym czasie poj?cia o tym, ?e to, co robi? jacy? ludzie, gdzie? w ?wiecie nazywaj? freedivingiem. Dopiero kilka lat pó?niej razem z ?on? odkry?em nurkowanie sprz?towe i uko?czy?em kurs P1, a nast?pnie AOWD. Szybko jednak straci?em zainteresowanie dla zanurzania si? z butlami i od 2000 roku ca?kowicie po?wi?ci?em si? nurkowaniu na zatrzymanym oddechu.

W 2003 roku wzi??em udzia? w kursie freedivingu prowadzonym na Sardynii przez 17-krotnego rekordzist? ?wiata Umberto Pelizariego. W nast?pnych latach kilkukrotnie zwyci??a?em w zawodach nurków bezdechowych organizowanych w kraju i za granic?. By?em te? rekordzist? Polski w statycznym wstrzymaniu oddechu oraz w dynamice w p?etwach. W 2008 roku uko?czy?em drugi mi?dzynarodowy kurs instruktorski organizowany w Sharm el Sheik przez Apnea Academy– za?o?on? i prowadzon? Umberto Pelizzariego, najwi?ksz? na ?wiecie organizacj? zajmuj?c? si? szkoleniami w zakresie nurkowania na zatrzymanym oddechu. Od 2004 roku tj. od za?o?enia Stowarzyszenia Freediving Poland, jedynej polskiej organizacji zrzeszaj?cej nurków bezdechowych, pe?ni? funkcj? jej wiceprezesa. Bior? aktywny udzia? w organizowanych przez ni? imprezach jako s?dzia, organizator i instruktor. Jestem te? s?dzi? mi?dzynarodowym AIDA. Ponadto w czerwcu 2012 roku uko?czy?em kurs instruktora freedivingu SSI, a w roku 2016 uzyska?em kwalifikacje instruktora freedivingu PADI.

Moj? pasj? oprócz samego uprawiania freedivingu jest pog??bianie i popularyzowanie wiedzy na jego temat. Jestem w zwi?zku z tym autorem licznych opracowa?, które ukaza?y si? na ?amach Podwodnego ?wiata i Magazynu Nurkowanie oraz na najlepszej polskiej stronie po?wi?conej freedivingowi freediving.com.pl, a ostatnio w internetowym nagazynie nurkowym Nuras.info . Artyku?y te mo?na znale?? te? na niniejszej stronie internetowej.

Tomasz „Nitas” Nitka
PADI Freediving Instructor
SSI Freediving Instructor
Apnea Academy Freediving Instructor
Instruktor pierwszej pomocy EFR (Emergency First Response)
S?dzia AIDA

/
W Wiesbaden w 2004 r. Autor zdj?cia: Marcin „Pulek” Pulkowski

Osobisty udzia? w zawodach:
I Basenowy Puchar Polski 2004, Stalowa Wola, I miejsce
Rhein Main Cup 2004, Wiesbaden, I miejsce
Slovak Open 2004, I miejsce
3rd Dutch Apnea Open 2004, Eindhoven, IV miejsce
Fina? II Basenowego Pucharu Polski 2005, Toru?, I miejsce
Czas Jednego Oddechu, Wroc?aw 2006, II miejsce
Czas Jednego Oddechu, Józefów 2010, II miejsce (ex equo)
Fazza Freediving Championship, Dubaj 2016, IX miejsce
Czas Jednego Oddechu - Tuba Static Challenge, Ruda ?l?ska 2017, II miejsce

Przygotowanie zawodników do startów:
Daniel Coope, Wiesbaden 2006, Rekord Wielkiej Brytanii w DNF
Emilia Bia?a, Indywidualne Basenowe Mistrzostwa ?wiata 2011, Rekordy Polski w DNF, DYN i STA, Wicemistrzostwo ?wiata w DYN
Kasia Talaga, , Indywidualne Basenowe Mistrzostwa ?wiata 2011, Rekord Polski w DYN


Za osi?gni?cia na polu coachingu otrzyma?em od AIDA dyplom zaliczaj?cy mnie do grona najlepszych coachów we freedivingu w roku 2011: /
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,888,672 Unikalnych wizyt