Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Basenowy kurs w Warszawie, wiosna 2012

Kurs obejmuje ??cznie ponad 30 godzin zaj??, w tym 9 spotka? na basenie (w poniedzia?ki) i 7 "na sucho" (w ?rody).

Zaj?cia basenowe sk?adaj? si? z cz??ci prowadzonej na p?ycie basenu (?wiczenia oddechowe i rozci?gaj?ce) oraz w wodzie (asekuracja, statyka, prawid?owe wywa?enie, dynamika bez p?etw i dynamika w p?etwach, starty i nawroty). Maj? one miejsce w poniedzia?ki na basenie Namys?owska 8 w Warszawie. Na teren obiektu wchodzimy o 18:45. Do godziny 19:30 odbywaj? si? ?wiczenia oddechowe i rozci?gaj?ce, a w wodzie jeste?my w godzinach 19:30 - 21:00. Nieod??cznym elementem zaj?? w wodzie po?wieconych dynamice (zarówno w p?etwach jak i bez p?etw) s? nagrania wideo kursantów i analiza pope?nianych b??dów. Po ka?dych zaj?ciach z dynamiki kursanci otrzymuj? linki do swoich nagra? oraz komentarz wskazuj?cy na ich mocne strony oraz zwracaj?cy uwag? na elementy wymagaj?ce doskonalenia.

Zaj?cia "na sucho" obejmuj? teori? (bezpiecze?stwo, asekuracja, fizjologia, teoria statyki, teoria DNF, teoria DYN, trening, tabele, sprz?t) oraz zaj?cia relaksacyjne. Ta cz??? prowadzona jest w ?rody na ul. Wi?niowej 56 od godziny 18:30. Jedno spotkanie trwa ok. 2 - 2,5 godziny.

Cena kursu wynosi 990z?. Miejsce na kursie mo?na zarezerwowa? wp?acaj?c zaliczk? (400 z?) na konto podane w zak?adce KONTAKT. Reszta powinna by? dop?acona przelewem przed pierwszym spotkaniem z teorii lub najpó?niej gotówk? na tym spotkaniu.

Kurs rozpocznie si? 18 kwietnia 2012 i b?dzie trwa? do 2 lipca z dwutygodniow? przerw? mi?dzy 30.04, a 12.05.2012 (przed?u?one '?wi?ta majowe" kiedy b?d? w Egipcie). Je?li takie b?dzie ?yczenie kursantów, to kurs mo?e sko?czy? si? przed rozpocz?ciem wakacji. W takim przypadku w czerwcu jedne zaj?cia odby?yby si? dodatkowo w innym dniu tygodnia (uzgodnionym ze wszystkimi) ni? poniedzia?ek

Lista sprz?tu potrzebnego na kurs

Ogólne informacje o kursie.

Uczestnicy s? zobowi?zani do przedstawienia aktualnego (nie starsze ni? 12 miesi?cy w momencie zako?czenia kursu) za?wiadczenia medycznego o braku przeciwwskaza? do uprawiania nurkowania z zatrzymanym oddechem. Wzór za?wiadczenia do ?ci?gni?cia Akceptowane s? równie? zwyk?e za?wiadczenia lekarskie uprawniaj?ce do nurkowa? SCUBA (wymagane np. przez CMAS).

Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,813,845 Unikalnych wizyt