Kursy po wakacjach w roku 2019
Dodane przez nitas dnia 22 lipca 2019Od wrze?nia 2019 uruchamiamy kolejne kursy, przy czym kursy dla pocz?tkuj?cych - Basic Freediver odb?d? si? w nieco zmienionej formule Basic Freediver+. Jest to odpowied? na postulaty uczestników, by ten kurs wyd?u?y? i da? wi?cej czasu zarówno na ?wiczenia w wodzie, jak i teori? oraz ?wiczenia oddechowe i rozci?gaj?ce. W zwi?zku z tym kurs podstawowy Basic Freediver b?dzie teraz obejmowa? 5 basenów po 90 minut (razem 7,5 godziny w wodzie) oraz wi?cej zaj?? poza basenem.

Po wakacjach oprócz dwóch kursów basenowych dla pocz?tkuj?cych (jeden stacjonarny w dni powszednie w Warszawie i drugi obejmuj?cy trzy niedziele w Józefowie) b?dzie te? kurs basenowy na poziom ?redniozaawansowany (Advanced), oraz kursy na wodach otwartych - Freediver (kontynuacja kursu basenowego Basic) w Polsce i w Egipcie oraz kurs Advanced (kontynuacja kursu basenowego Advanced) w Egipcie.

Ponadto odb?d? si? dwa szkolenia z pierwszej pomocy EFR z uwzgl?dnieniem zagadnie? zwi?zanych z nurkowaniem.

Lista kursów znajduje si? w zak?adce Terminy kursów

Zapraszamy!