Kursy w pierwszej po?owie roku 2019
Dodane przez nitas dnia 18 stycznia 2019

Na pierwsz? po?ow? roku 2019 mamy zaplanowanych sporo kursów zarówno na basenie, jak i na wodach otwartych w Dahab w Egipcie. S? kursy dla pocz?tkuj?cych, jak i dla ?redniozaawansowanych. Jest te? kurs pierwszej pomocy EFR (niezb?dny dla osób, które chc? robi? poziom ?redniozaawansowany lub zaawansowany).

Lista kursów znajduje si? w zak?adce Terminy kursów

Zapraszamy!