Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Jesie? 2012. Basen.


Kurs basenowy
obejmuje ??cznie ponad 30 godzin zaj??, w tym 9 spotka? na basenie i 8 "na sucho".

Zaj?cia na basenie odbywaj? si? w ?rody na p?ywalni Inflancka w Warszawie. Sk?adaj? si? one z cz??ci prowadzonej na p?ycie basenu (?wiczenia oddechowe w tym prawid?owy Breath-Up i Recovery Breathing oraz rozci?gaj?ce) oraz w wodzie, w nast?puj?cej kolejno?ci:
● 19:45 wchodzimy na teren obiektu
● 20:00-20:30 ?wiczenia oddechowe i rozci?gaj?ce na p?ycie basenu
● 20:30 - 22:00 zaj?cia w wodzie.

Zaj?cia w wodzie obejmuj?:
● asekuracja, w tym Buddy Procedures, Rescue Technics, LMC/BO Management
● statyka
● prawid?owe wywa?enie
● dynamika w p?etwach (styl no?ycowy)
● dynamika w p?etwach (delfin)
● dynamika bez p?etw
● starty i nawroty
Nieod??cznym elementem zaj?? w wodzie po?wieconych dynamice (zarówno w p?etwach jak i bez p?etw) s? nagrania wideo kursantów i analiza pope?nianych b??dów. Po ka?dych zaj?ciach z dynamiki kursanci otrzymuj? linki do swoich nagra? oraz komentarz wskazuj?cy na ich mocne strony oraz zwracaj?cy uwag? na elementy wymagaj?ce doskonalenia.

Zaj?cia "na sucho" odbywaj? si? w poniedzia?ki na ul. Wi?niowej 56 od godziny 18:30. Jedno spotkanie trwa ok. 2 godzin. Te zaj?cia obejmuj? teori?:
● bezpiecze?stwo
● asekuracja
● fizjologia
● teoria statyki
● teoria DNF
● teoria DYN
● trening, w tym tabele treningowe
● sprz?t
● oraz zaj?cia relaksacyjne.

Cena kursu wynosi 1070z?. Miejsce na kursie mo?na zarezerwowa? wp?acaj?c zaliczk? (400 z?) na konto podane w zak?adce KONTAKT. Reszta powinna by? dop?acona przelewem przed pierwszym spotkaniem z teorii lub najpó?niej gotówk? na tym spotkaniu.

Kurs rozpocznie si? 8 pa?dziernika 2012 i b?dzie trwa? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. W listopadzie b?dzie mia?a 1 lub 2 tygodniowa przerwa w zaj?ciach zwi?zana z moim wyjazdem do Egiptu.

Lista sprz?tu potrzebnego na kurs

Uczestnicy s? zobowi?zani do przedstawienia aktualnego (nie starsze ni? 12 miesi?cy w momencie zako?czenia kursu) za?wiadczenia medycznego o braku przeciwwskaza? do uprawiania nurkowania z zatrzymanym oddechem. Wzór za?wiadczenia do ?ci?gni?cia Akceptowane s? równie? zwyk?e za?wiadczenia lekarskie uprawniaj?ce do nurkowa? SCUBA (wymagane np. przez CMAS).

Zainteresowanych prosz? o kontakt telefoniczny 609 954 905 lub mailem

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,813,857 Unikalnych wizyt