Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

FAQ: Kursy freedivingu - sprz?t

Czy pianka przeznaczona do nurkowania ze sprz?tem nadaje si? do freedivingu?
Niespecjalnie, cho? to zale?y do czego. Taka pianka w miar? dobrze spe?ni swoj? rol? w statyce na kursie basenowym (pod warunkiem, ?e ma przynajmniej 5 mm grubo?ci). Mo?na te? u?y? jej do nukowa? w g??b na kursie jeziorowym, jednak nie jest to rozwi?zanie optymalne. Pianki dla sprz?towców s? grube (cz?sto 7mm + ocieplacz), co powoduje, ?e maj? du?? wyporno?? wymagaj?c? zabrania du?ej ilo?ci o?owiu, maj? suwaki przez które wlewa si? woda, s? kiepsko dopasowane i do?? sztywne, co z kolei utrudnia oddychanie i kr?puje ruchy. Tymczasem pianki freedivingowe s? na ogó? szyte na miar?, nie maj? suwaków i wykonywane s? z innego, bardziej elastycznego neoprenu ni? pianki scuba, a ponadto w odró?nieniu od nich na ogó? pokryte s? nylonem tylko z jednej strony albo wcale. To zapewnia zarówno ?wietn? ochron? termiczn? jak i doskona?? swobod? ruchów, a tak?e lepsz? hydrodynamik?. Jednak je?li masz piank? scuba, a nie jeste? jeszcze przekonany/a, ?e b?dziesz w przysz?o?ci uprawia? freediving, to nie inwestuj pieni?dzy w nowy sprz?t. Na kursie u?yj tej pianki, któr? masz, a potem zdecydujesz, co dalej.

Czy p?etwy paskowe nadaj? si? do freedivingu?
Nie. P?etwy paskowe nie daj? odpowiedniej kontroli nad p?etw?. Ponadto na ogó? wymagaj? za?o?enia buta nurkowego, co jeszcze bardziej pogarsza spraw?. Je?li nie masz d?ugich p?etw dedykowanych specjalnie do freedivingu, to ewentualnie mo?esz u?y? zwyk?ych p?etw kaloszowych, jakie stosuje si? np. na basenie, ale paskowe zdecydowanie odpadaj?.
Wygenerowano w sekund: 0.00
1,873,094 Unikalnych wizyt