Nawigacja

Facebook

Losowa Fotka

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 16
· Najnowszy użytkownik: maro

Test pianki Tribord AWS 900

Pianka jak? otrzyma?em do testowania produkowana jest przez firm? Tribord - mark? b?d?c? w?asno?ci? globalnej sieci Decathlon sprzedaj?cej sprz?t sportowy w rozs?dnych cenach. Tribord specjalizuje si? w sprz?cie przeznaczonym do ró?nego rodzaju sportów wodnych jak np. p?ywanie, ?eglarstwo, surfing i windsurfing, snorkeling, nurkowanie. Wszystkie osoby wchodz?ce w sk?ad zespo?u Triborda odpowiedzialnego za sprz?t nurkowy to osoby nurkuj?ce. Bardzo ciekaw? postaci? w?ród nich jest in?ynier zajmuj?cy si? neoprenami Olivier Delorieux, nurek i fotograf podwodny, jeden z najlepszych we Francji. Siedziba Triborda zlokalizowana jest w ciekawym miejscu, w Hendaye nad oceanem atlantyckim, gdzie s? wytwarzane i testowane prototypy, które wchodz? potem do produkcji. Warto przypomnie?, ?e twarz? Triboardu by? nieod?a?owany Loic Leferme.

Pianka AWS 900 ma klasyczny krój kombinezonów dla bezdechowców: jacket bez suwaków + spodnie typu high waist.
Grubo?? neoprenu z jakiego jest wykonana to 5mm, a wi?c odpowiednia dla naszych jezior (wg. producenta przeznaczona jest do wód o temperaturze 16-24 stopni Celsiusa). Od zewn?trz pokryta jest wytrzyma?ym poliamidem. Na kolanach i ?okciach znajduj? si? zwi?kszaj?ce trwa?o?? wzmocnienia. Solidnie wygl?da te? zapi?cie „ogona bobra” na dwa plastikowe zaczepy. Od ?rodka mamy typowy, bez jakiegokolwiek coatingu open cell - delikatny, ale zapewniaj?cy doskona?y komfort cieplny (pod warunkiem dobrego dopasowania pianki do sylwetki nurka). Materia?, z jakiego wykonano kombinezon (zarówno neopren jak i pokrywaj?cy go poliamid) s? bardzo elastyczne. Jak zapewnia producent mo?na go rozci?gn?? nawet o 100%.

Pianka sprawia wra?enie porz?dnie wykonanej. Wprawdzie po zaledwie kilkunastokrotnym u?yciu trudno powiedzie?, jaka jest jej rzeczywista trwa?o??, ale producent udziela standardowej w Unii Europejskiej, 2 letniej gwarancji, co zdaje si? dobrze rokowa?.

Po za?o?eniu wra?enie jest jeszcze korzystniejsze. Mimo tego, ?e pianka posiada zewn?trzne pokrycie jej elastyczno?? jest zaskakuj?ca – wydaje si? porównywalna do klejonych tj. pozbawionych jakiejkolwiek pow?oki nylonowej Eliosów. Swoboda jest pe?na. Nic nie kr?puje zakresu ruchów. Równie? oddychanie jest ca?kowicie swobodne. Czuj? si? w niej jak w drugiej skórze. Niesamowite wra?enie po mojej poprzedniej piance, w której mia?em wra?enie zamkni?cia w pancerzu.

W wodzie pianka potwierdza swoje zalety zwi?zane z elastyczno?ci?. Mog? porusza? si? w niej bez ?adnego skr?powania. Natomiast nieco niepokoj? mnie niewielkie ilo?ci wody, które okazjonalnie dostaj? si? do ?rodka od do?u jacketu mimo, ?e na powierzchni pianka wydawa?a si? dobrze mnie opina? bez pozostawiania luzów. Problem ten udaje si?, ale tylko cz??ciowo opanowa? przez bardzo mocne zapi?cie pasa balastowego. Od czasu do czasu woda wnika równie? przez otwór na twarz. Dzieje si? tak zw?aszcza przy szybkim wynurzaniu. Wydaje si?, ?e przyczyn? mo?e by? fakt, ?e obramowanie otworu jest nieco za lu?ne. Nie jest on (podobnie jak otwory na d?onie i stopy) otoczony aqua-stopem. Otwór na twarz nie posiada te? ?adnego innego zwi?kszaj?cego sztywno?? wyko?czenia, co przy bardzo elastycznym materiale, z jakiego wykonana jest ca?a pianka powoduje, ?e szybko przep?ywaj?ca woda potrafi go odgi?? i wnikn?? do ?rodka.

Wady:

Pianka produkowana jest tylko w standardowych rozmiarach (francuskie od 40, 42, 44, 46, 48) i nie mo?na zamówi? jej na miar?. Wprawdzie mo?liwy jest niezale?ny zakup jacketu i spodni, ale niewiele to zmienia. W przypadku osób takich jak ja (wysoki – 185cm i szczup?y 70kg) jeste?my skazani na wybór pomi?dzy przykrótkimi r?kawami i nogawkami, a luzami w korpusie. Ja zdecydowa?em si? na kompromis (jacket nr 44 i spodnie 46), dzi?ki czemu pianka na powierzchni w miar? dobrze mnie opina, ale r?kawiczki i skarpetki ledwie si?gaj? ko?ców nogawek i r?kawów. Po wej?ciu do wody pianka zdaje si? jednak zyskiwa? na obj?to?ci, co jak s?dz? jest przyczyn? opisanego wy?ej wnikania wody do ?rodka. Wskazywa?oby to na to, ?e powinienem by? wybra? rozmiary mniejsze, tylko, ?e wówczas r?kawy i nogawki by?yby tak krótkie, ?e r?kawiczki i skarpetki by do nich nie si?ga?y. Taka sytuacja jest typowa dla standardowej rozmiarówki, dlatego my?l?, ?e warto, by Tribord (podobnie jak robi? to niektórzy inni producenci) rozwa?y? produkcj? modeli typu „long” tj. przed?u?onych / wyszczuplonych dla osób o szczup?ej budowie cia?a – do?? cz?sto spotykanej w?ród freediverów. Wskazane by?oby te? obramowanie otworu na twarz, najlepiej przy pomocy aquqa stopu, lub przynajmniej zwyk?? lamówk?.

Zalety:

Elastyczno??. Dobra jako?? wykonania. Dobry stosunek jako?ci do ceny. To chyba najta?sza 5-milimetrowa pianka open cell dost?pna w naszym kraju: jacket kosztuje 399 z?, a spodnie 349 z?, razem nieca?e 750z? (ceny sugerowane przez Decathlon, mog? si? nieco ró?ni? od sklepu do sklepu).

Ocena ogólna:

Bardzo dobra pianka dla osób o typowej budowie cia?a. Nie najlepiej dopasowana dla osób szczup?ych. Od nurków o budowie bardziej postawnej s?ysza?em, ?e nie wyst?puje u nich problem ingerencji wody, ale za to maj? oni wra?enie, ?e pianka zbyt mocno opina klatk? piersiow? utrudniaj?c oddychanie. Zastanawiaj?ce, bior?c pod uwag? wspomnian? 100% zdolno?? do rozci?gania.
Pianka dobra dla pocz?tkuj?cych i ?redniozaawansowanych. Dla nurków ekstremalnych, atakuj?cych rekordy mo?e okaza? si? nie do ko?ca zadawalaj?ca ze wzgl?du na zwi?kszaj?ce opory wody i ogóln? hydrodynamik?, pokrycie poliamidem. Z drugiej strony do nurkowa? rekreacyjnych, gdzie istnieje ryzyko otarcia np. o raf? (i uszkodzenia pianki) nawet dla nich nadawa? si? b?dzie doskonale, oferuj?c wi?ksz? odporno?? ni? pozbawiony zewn?trznej pow?oki klasyczny kombinezon klejony.


Tomek „Nitas” Nitka


Komentarze

#1 | nitas dnia 11 września 2009
Rzeczywi?cie. Sprawdza?em bezpo?rednio u Eliosa. Najta?sza wersja, bez liningu na zewn?trz (w ?rodku open cell, na zewn?trz smoothskin) to tylko 155 EUR. Z transportem do Polski 190 EUR.
Ciekawe, bo kilka miesi?cy temu s?ysza?em o tym, ?e Elios mocno poszed? w gór? z cenami. Albo tamte wiadomo?ci by?y b??dne (wtedy nie sprawdza?em), albo zmienili strategi?. A mo?e neopren (Sheico), z którego robi? ten model jest znacznie ta?szy od najcz??ciej wybieranych Yamamoto, Heiwa itd.?

Pozdrawiam
Nitas
#2 | Sebastian Szczesniak dnia 22 września 2009
Dzi?kuj? Tomek za test i ocen?. List? uwag przekaza?em naszym in?ynierom to bardzo cenne informacje.

Dodam jeszcze ?e nowa cena kompletu to obecnie 620 pln. 269 za spodnie i 349 za kurtk?

Pozdrawiam

Sebastian Szcze?niak
#3 | nitas dnia 22 września 2009
Mam informacj? od osoby, której znajomy sprowadzi? sobie wspomniany najta?szy model Eliosa. Neopren jest nieco gorszej jako?ci i jest "nieco sztywny".
#4 | nitas dnia 12 listopada 2009
Zak?adanie open cella na sucho jest mo?liwe, ale po u?yciu talku. Bez niego nie da rady, a co gorsza mo?na uszkodzi? neopren.

Tytu?em post scriptum dodam, ?e ostatecznie zdecydowa?em si? na korekt? swojego egzemplarza pianki u Ry?ka Ga?acha. Rysiek zw?zi? zarówno spodnie jak i jacket i doszy? po mniej wi?cej 5-6 cm neoprenu (te? open cell) na ko?cówkach r?kawów i nogawek. Teraz jest zdecydowanie lepiej: znik?y luzy, a d?ugo?ci r?kawów i nogawek s? odpowiednie do d?ugo?ci moich ko?czyn.

Pozdrawiam
Nitas
#5 | Michu dnia 12 grudnia 2009
Ja i Jarek kupili?my 2 pianki Sporasub.
http://www.allegro.pl/item789602396_pianka_sporasub_5mm_m_l_spearfishing_freediving.html
Od go?cia który ?ci?ga je bezpo?rednio z W?och. 560 z? za t? piank? to rewelacyjna cena, taniej nawet ni? tribord, a pianka le?y rewelacyjnie i nie puszcza wody .
Pozdrawiam i czekam na kurs basenowy weekendowy hehe Smile
#6 | nitas dnia 14 grudnia 2009
Rzeczywi?cie cena trudna do pobicia, tylko wygl?da na to, ?e go?ciu nie ma ju? wi?cej tych pianek - na Allegro "Sprzeda? zako?czona" Sad

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Wygenerowano w sekund: 0.02
1,888,472 Unikalnych wizyt